Verordening Havengeld Pleziervaartuigen Schiedam 2021

Geldend van 01-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Schiedam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Havengeld Pleziervaartuigen Schiedam 2021
Citeertitel Verordening Havengeld Pleziervaartuigen Schiedam 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2023 bijlage 1

09-11-2023

gmb-2023-512306

23VR048/23BIJ01265
24-11-2022 01-12-2023 bijlage 1

08-11-2022

gmb-2022-518784

22INT00189
19-11-2021 24-11-2022 bijlage 1

09-11-2021

gmb-2021-410471

21VR059/21BIJ01493
27-11-2020 19-11-2021 nieuwe regeling

12-11-2020

gmb-2020-310963

20BIJ01043