Verordening Havengeld Pleziervaartuigen Schiedam 2021

Geldend van 24-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Schiedam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Havengeld Pleziervaartuigen Schiedam 2021
Citeertitel Verordening Havengeld Pleziervaartuigen Schiedam 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2022 bijlage 1

08-11-2022

gmb-2022-518784

22INT00189
19-11-2021 24-11-2022 bijlage 1

09-11-2021

gmb-2021-410471

21VR059/21BIJ01493
27-11-2020 19-11-2021 nieuwe regeling

12-11-2020

gmb-2020-310963

20BIJ01043