Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Deventer houdende regels omtrent eenmalig rioolaansluitingsrecht (Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2021)

Geldend van 26-11-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Deventer
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Deventer houdende regels omtrent eenmalig rioolaansluitingsrecht (Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2021)
Citeertitel Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening eenmalig rioolaansluitingsrecht 2020. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

11-11-2020

gmb-2020-308312

2020-1451