Regeling vervallen per 05-08-2017

Vaststellen van uitbreiding van het alcoholverbod bij de Korenbloem

Geldend van 28-10-2010 t/m 04-08-2017

Intitulé

Vaststellen van uitbreiding van het alcoholverbod bij de Korenbloem

Corsaregistratienummer: 10.49773

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • -

  gelet op het besluit van 24 juli 2007 (07.32885) waarin het college een gedeelte in/bij winkelcentrum de Korenbloem heeft aangewezen als gebied waar het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen en/of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben (op grond van artikel 2.48 lid 1 APV);

overwegende:

 • -

  het rapport van de politie van 20 september 2010 waarin de noodzaak van de uitbreiding van het alcoholverbod wordt aangegeven;

 • -

  dat deze maatregel ter ondersteuning is van de aanpak van de overlast op deze locatie en een aanvulling is op de andere maatregelen die op deze locatie zijn ingezet.

Besluit:

 • -

  het gebied bij de Korenbloem waar het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen en/of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben (artikel 2.48 lid 1 APV) uit te breiden zodat het verbod voortaan ook geldt bij sporthal De Opgang, buurthuis de Cogge, het aangelegen basketbalveld en basisschool de Rank;

 • -

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na de dag waarop dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

 • -

  te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 • -

  voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur;

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 12 oktober 2010

College van burgemeester en wethouder

De secretaris,               De burgemeester,

kaartje