Vaststelling beleidsnota/Kadernota sociaal domein 2020-2024 gemeente Voorst

Geldend van 21-11-2020 t/m heden

Intitulé

Vaststelling beleidsnota/Kadernota sociaal domein 2020-2024 gemeente Voorst

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend:

Op 26 oktober 2020 heeft de gemeenteraad de beleidsnota Kadernota sociaal domein 2020-2024 gemeente Voorst vastgesteld.

In deze beleidsnota geeft de gemeente Voorst verder vorm aan de transformatie in het sociaal domein met thema's, opgaven en ambities. De beleidsnota bevat geen algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels als bedoeld in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

De beleidsnota Kadernota sociaal domein 2020-2024 gemeente Voorst is in het Gemeenteblad opgenomen op de website www.overheid.nl. Onder Beleid & regelgeving | Bekendmakingen vindt u een zoekfunctie.

Gemeentelijke regelgeving en gemeentelijk beleid zijn ook in geconsolideerde vorm digitaal beschikbaar. Kijk daarvoor op www.voorst.nl onder Bestuur en organisatie | Beleid en regelgeving | Gezond Voorst en Sociaal Voorst.

Ondertekening

Twello, 20 november 2020

J.T.H.M. Penninx, burgemeester

E.J.A. Wolbers-Cents, secretaris