BELEIDSREGEL terugvordering PW, Bbz 2004, Ioaz gemeente Moerdijk 2020

Geldend van 23-11-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling BELEIDSREGEL terugvordering PW, Bbz 2004, Ioaz gemeente Moerdijk 2020
Citeertitel Beleidsregels terugvordering Pw, Bbz 2004, Ioaw en Ioaz gemeente Moerdijk 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. Participatiewet
  5. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
  6. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  7. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2020 01-01-2020 Nieuwe regeling

10-11-2020

gmb-2020-304521

Onbekend.