Besluit van Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht van 27 oktober 2020, nr. 82182EDD, tot openstelling van de Jonge Landbouwersregeling uit de Verordening subsidies POP3 2014-2020

Geldend van 16-04-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 19-11-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht van 27 oktober 2020, nr. 82182EDD, tot openstelling van de Jonge Landbouwersregeling uit de Verordening subsidies POP3 2014-2020
Citeertitel Besluit van Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht van 27 oktober 2020, nr. 82182EDD, tot openstelling van de Jonge Landbouwersregeling uit de Verordening subsidies POP3 2014-2020
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu, financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-2021 19-11-2020 art. 2

06-04-2021

prb-2021-2883

2021-25
19-11-2020 16-04-2021 Nieuwe regeling

27-10-2020

prb-2020-8541

2020-42