Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeist houdende regels omtrent de heffing en invordering van rioolheffing (Verordening rioolheffing 2021)

Geldend van 19-11-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeist
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeist houdende regels omtrent de heffing en invordering van rioolheffing (Verordening rioolheffing 2021)
Citeertitel Verordening rioolheffing 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening rioolheffing 2020. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

10-11-2020

gmb-2020-300396

Onbekend.