Verordening van de raad van de gemeente Lochem houdende bepalingen over havens (Havenbeheerverordening gemeente Lochem 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Lochem houdende bepalingen over havens (Havenbeheerverordening gemeente Lochem 2021)
Citeertitel Havenbeheerverordening gemeente Lochem 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Havenbeheerverordening gemeente Lochem 2021
Externe bijlagen exb-2020-62124

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 Nieuwe verordening

09-11-2020

gmb-2020-299992

2020-182509