Besluit van Gedeputeerde Staten van 6 oktober 2020, PZH-2020-747840424, houdende regels omtrent diverse deelsubsidieplafonds behorende bij de behorende bij de Begroting 2021 (Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Begroting 2021)

Geldend van 18-11-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van 6 oktober 2020, PZH-2020-747840424, houdende regels omtrent diverse deelsubsidieplafonds behorende bij de behorende bij de Begroting 2021 (Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Begroting 2021)
Citeertitel Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Begroting 2021
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/298777/CVDR298777_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2020 nieuwe regeling

06-11-2020

prb-2020-8451

Onbekend.