Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;gezien het voorstel van het college van 2 november 2010, nr. GemHG/INTERN/4014;gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149a Gemeentewet;overwegende dat het noodzakelijk kan zijn ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;b e s l u i tvast te stellen de volgendeVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Artikel 1

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnen¬treden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011 onder gelijktijdige intrekking van de “Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen”, vastgesteld op 24 februari 2000.

Artikel 3

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen”.