Regeling vervallen per 01-01-2021

Openstellingsbesluit 2021 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

Geldend van 15-11-2020 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit 2021 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016
Citeertitel Openstellingsbesluit 2021 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Limburg/603426/CVDR603426_5.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2020 01-01-2021 Art. 4 en bijlage 1

19-10-2021

prb-2021-9918

PB 063-2021
15-11-2020 15-11-2020 Nieuwe regeling

10-11-2020

prb-2020-8356

Onbekend.