Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2020

Geldend van 16-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2020
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening 2020 gemeente Leiden
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 151d van de Gemeentewet
 7. artikel 154 van de Gemeentewet
 8. artikel 154a van de Gemeentewet
 9. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 11. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 12. artikel 25a van de Drank- en Horecawet
 13. artikel 25b van de Drank- en Horecawet
 14. artikel 25c van de Drank- en Horecawet
 15. artikel 25d van de Drank- en Horecawet
 16. artikel 2.18 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 17. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 18. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 19. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 20. artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2024 01-01-2024 afdeling 5A, artikel 1:1, 1:2, 2:28a, 2:29, 2:31, 2:34c, 2:34d, 2:34e, 2:44, 2:44a, 2:48a, 2:60, 2:71, 2:80, 2:81, 3:6, 3:13, 5:28, 5:30, 5:34, 5:38a

07-03-2024

gmb-2024-112782

RV 24.0002
26-09-2023 16-03-2024 artikel 2:27, 2:45, 2:48b, 2:60, 2:65, 2:73a, 2:77, 3:4a

14-09-2023

gmb-2023-407255

RV 23.0058
19-03-2022 26-09-2023 artikel 1:1, 2:9, 2:24, 2:25, 2:27, 2:28A, 2:29, 2:34a, 2:48, 2:48a, 2:48b, 2:59, 2:73A, 2:73B, 2:79, 3:5, 4:8, 5:12B, 5:23A, 6:1

10-03-2022

gmb-2022-120817

22.0018
23-07-2021 19-03-2022 artikel 2:31

22-06-2021

gmb-2021-242729

21.0037
01-01-2021 23-12-2020 artikel 1:1, 2:10, 2:11, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15, 2:21, 2:22, 2:23, 2:28, 2:57, 2:64, 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:6, 4:9, 4:13, 4:14, 4:15, 4:16, 4:17, 4:18, 4:19, 5:2, 5:3, 5:4, 5:5, 5:6, 5:7, 5:8, 5:9, 5:10, 5:12, 5:12A, 5:17, 5:18, 5:19, 5:20, 5:24, 5:32, 5:33, 6:6

08-10-2020

gmb-2020-303678

RV 20.0079
23-12-2020 23-07-2021 afdeling 10, artikel 1:1, 2:6, 2:9, 2:24, 2:25, 2:67, 5:14, 5:15, 5:36, 2:73b

15-12-2020

gmb-2020-343388

20.0136
01-01-2020 01-01-2021 nieuwe regeling

17-12-2019

Gemeenteblad 2019, 317225

Z16A8D840D3