Stroomschema gebruikelijke hulp jeugd

Geldend van 12-11-2020 t/m heden

Intitulé

Stroomschema gebruikelijke hulp jeugd

afbeelding binnen de regeling

Gebruikelijke hulp = gebruikelijke zorg (die is de oude term die niet (meer) gebruikt wordt bij jeugd).

Infokatern Jeugdhulp en eigen kracht

afbeelding binnen de regeling

Informatiekatern voor het bepalen wat tot gebruikelijke hulp hoort:

1

KINDEREN VAN 0 TOT 3 JAAR

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Hebben bij alle activiteiten verzorging van een ouder nodig;

Ouderlijk toezicht is zeer nabij nodig;

Zijn in toenemende mate zelfstandig in bewegen en verplaatsen;

Hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling;

Hebben begeleiding en stimulans nodig bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid;

Hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.

2

KINDEREN VAN 3 TOT 5 JAAR

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Kunnen niet zonder toezicht van volwassenen. Dit toezicht kan binnenshuis korte tijd op gehoorafstand (bijv. Ouder kan was ophangen in andere kamer);

Hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling;

Hebben begeleiding en stimulans nodig bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid;

Kunnen zelf zitten, en op gelijkvloerse plaatsen zelf staan en lopen;

Hebben hulp, toezicht, stimulans, zindelijkheidstraining en controle nodig bij de toiletgang;

Hebben hulp, toezicht, stimulans en controle nodig bij aan- en uitkleden, eten en wassen, in- en uit bed komen, dag- en nachtritme en dagindeling bepalen;

Hebben begeleiding nodig bij hun spel en vrijetijdsbesteding;

Zijn niet in staat zich zonder begeleiding in het verkeer te begeven;

Hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.

3

KINDEREN VAN 5 TOT 12 JAAR

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Kinderen vanaf 5 jaar hebben een reguliere dagbesteding op school, oplopend van 22 tot 25 uur/week;

Kunnen niet zonder toezicht van volwassenen. Dit toezicht kan op enige afstand (bijv. Kind kan buitenspelen in directe omgeving van de woning als ouder thuis is);

Hebben toezicht, stimulans en controle nodig en vanaf 6 jaar tot 12 jaar geleidelijk aan steeds minder hulp nodig bij hun persoonlijke verzorging zoals het zich wassen en tandenpoetsen;

Hebben hulp nodig bij het gebruik van medicatie;

Zijn overdag zindelijk, en ’s nachts merendeels ook; ontvangen zonodig zindelijkheidstraining van de ouders/verzorgers;

Hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling;

Hebben begeleiding en stimulans nodig bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid;

Hebben begeleiding van een volwassene nodig in het verkeer wanneer zij van en naar school, activiteiten ter vervanging van school of vrijetijdsbesteding gaan;

Hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.

4

KINDEREN VAN 12 TOT 18 JAAR

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Hebben geen voortdurend toezicht nodig van volwassenen;

Kunnen vanaf 12 jaar enkele uren alleen gelaten worden;

Kunnen vanaf 16 jaar een dag en/of een nacht alleen gelaten worden;

Kunnen vanaf 18 jaar zelfstandig wonen;

Hebben bij hun persoonlijke verzorging geen hulp en maar weinig toezicht nodig;

Hebben bij gebruik van medicatie tot hun 18e jaar toezicht, stimulans en controle nodig;

Hebben tot 18 jaar een reguliere dagbesteding op school/opleiding;

Hebben begeleiding en stimulans nodig bij ontplooiing en ontwikkeling (bv. Huiswerk of het zelfstandig gaan wonen);

Hebben begeleiding en stimulans nodig bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid;

Hebben tot 17 jaar een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.

Bron: http://pdf.schulinck.nl/CIZ_Indicatiewijzer_AWBZ_2014.pdf#page=64