Regeling vervallen per 21-02-2024

Nota peilbeheer in vrij afwaterende gebieden

Geldend van 12-11-2020 t/m 20-02-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Aa en Maas
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Nota peilbeheer in vrij afwaterende gebieden
Citeertitel Nota peilbeheer
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2020-60981

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet
  2. Waterwet
  3. Verordening water Noord-Brabant

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-2020 21-02-2024 Nieuwe regeling

10-04-2020

wsb-2020-12598

Geen.