Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent de verontreinigingsheffing (Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2021)

Geldend van 19-11-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent de verontreinigingsheffing (Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2021)
Citeertitel Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2021
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. artikel 113 van de Waterschapswet
  3. artikel 7.2, tweede lid, van de Waterwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2020. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

03-11-2020

wsb-2020-12586

Onbekend.