17e NOODVERORDENING COVID-19 VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN 6 NOVEMBER 2020

Geldend van 06-11-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veiligheidsregio Hollands Midden
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling 17e NOODVERORDENING COVID-19 VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN 6 NOVEMBER 2020
Citeertitel 17e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 6 november 2020
Vastgesteld door geattribueerde functionaris
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 176 van de Gemeentewet
  2. artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s
  3. https://www.vrhm.nl/

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-11-2020 17e Noodverordening COVID-19 VRHM 6 november 2020

06-11-2020

bgr-2020-1149

Onbekend.