Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Blaricum 2020

Geldend van 18-11-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Blaricum
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Blaricum 2020
Citeertitel Verordening Rekenkamercommissie gemeente Blaricum 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 81a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2020 01-10-2020 nieuwe regeling

22-09-2020

gmb-2020-292430

Onbekend.