Privacybeleid gemeente Heiloo 2020 – 2023

Geldend van 10-11-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heiloo
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Privacybeleid gemeente Heiloo 2020 – 2023
Citeertitel Privacybeleid gemeente Heiloo 2020 – 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-2020 Nieuwe regeling

07-07-2020

gmb-2020-291462

Onbekend.