Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2020 - 2024

Geldend van 17-11-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2020 - 2024
Citeertitel Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2020 - 2024
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-2020 Nieuwe regeling

13-11-2020

bgr-2020-1130

Onbekend.