Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland

Geldend van 25-09-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland
Citeertitel Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/298777/CVDR298777_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-09-2021 artikel 5, 6, 8

14-09-2021

prb-2021-8571

PZH-2020-753646802 (DOS-2020-0007875)
01-01-2021 25-09-2021 nieuwe regeling

03-11-2020

prb-2020-8212

PZH-2020-753646802 (DOS-2020-0007875)