Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent de participatie van minimakinderen

Geldend van 05-04-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent de participatie van minimakinderen
Citeertitel Beleidsregels Participatie minimakinderen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 35 van de Participatiewet
  4. artikel 108 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2024 artikel 1, 5

26-03-2024

gmb-2024-145688

Onbekend.
19-10-2023 05-04-2024 artikel 3.2, 6.1, 6.2

10-10-2023

gmb-2023-443124

Onbekend.
20-06-2023 19-10-2023 artikel 6

30-05-2023

gmb-2023-266970

Onbekend.
16-06-2023 20-06-2023 artikel 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 7.1, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 10, toelichting

18-04-2023

gmb-2023-261591

Onbekend.
03-01-2023 01-01-2023 16-06-2023 artikel 6, 7

20-12-2022

gmb-2023-568

Onbekend.
02-06-2022 03-01-2023 artikel 1, 3

31-05-2022

gmb-2022-252537

Onbekend.
02-06-2022 01-11-2021 02-06-2022 artikel 4, 6, 8

31-05-2022

gmb-2022-252089

Onbekend.
11-11-2021 01-01-2021 02-06-2022 aanhef, artikel 1

26-10-2021

gmb-2021-400687

Onbekend.
07-04-2021 11-11-2021 artikel 3.3, 4, 10.2

16-03-2021

gmb-2021-104836

Onbekend.
05-11-2020 01-10-2020 07-04-2021 artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

29-09-2020

gmb-2020-286791

Onbekend.
13-02-2019 05-11-2020 nieuwe regeling

29-01-2019

Gemeenteblad 2019, 33031

Onbekend.