Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals houdende regels omtrent de intergemeentelijke geschillencommissie (Reglement Intergemeentelijke Geschillencommissie P&O 2020)

Geldend van 04-11-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals houdende regels omtrent de intergemeentelijke geschillencommissie (Reglement Intergemeentelijke Geschillencommissie P&O 2020)
Citeertitel Reglement Intergemeentelijke Geschillencommissie P&O 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-2020 01-01-2020 nieuwe regeling

25-08-2020

gmb-2020-282999

Onbekend.