Verordening antidiscriminatievoorzieningen gemeente Lochem

Geldend van 06-03-2010 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 28-01-2010

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening antidiscriminatievoorzieningen gemeente Lochem
Citeertitel Verordening antidiscriminatievoorzieningen gemeente Lochem
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 1 en 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-2010 28-01-2010 Nieuwe regeling

15-02-2010

Extra Nieuws, 24-02-2010

2009-012851