Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer houdende regels omtrent subsidie voor kinderen- en jongerenactiviteiten (Nadere subsidieregeling voor kinderen- en jongerenactiviteiten)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Deventer
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer houdende regels omtrent subsidie voor kinderen- en jongerenactiviteiten (Nadere subsidieregeling voor kinderen- en jongerenactiviteiten)
Citeertitel Nadere subsidieregeling voor kinderen- en jongerenactiviteiten
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere subsidieregeling jongerenorganisaties en jongerenactiviteiten.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 nieuwe regeling

01-09-2020

gmb-2020-274710

2020-001386