Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent volksraadpleging (Referendumverordening Sittard-Geleen 2020)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent volksraadpleging (Referendumverordening Sittard-Geleen 2020)
Citeertitel Referendumverordening Sittard-Geleen 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 84 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 154 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Referendumverordening Sittard-Geleen 2005.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 nieuwe regeling

08-10-2020

gmb-2020-274652

RB81020