Aanwijsbesluit bij de verordening openbaar vaarwater 2020

Geldend van 27-03-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijsbesluit bij de verordening openbaar vaarwater 2020
Citeertitel Aanwijsbesluit bij de Verordening openbaar vaarwater 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen%20%28Gr%29/645114/CVDR645114_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-2024 artikel 2, 4, 5, 6, 8

12-03-2024

gmb-2024-131266

Onbekend.
30-04-2021 27-03-2024 Art. 2

20-04-2021

gmb-2021-133215

152028-2021
22-10-2020 30-04-2021 Nieuwe regeling

23-06-2020

gmb-2020-272435

249643-2020