Regeling vervallen per 01-01-2022

Beleidsregel van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent gemandateerde handhavingsbevoegdheden op basis van de Wet lokaal spoor (Beleidsregels ter zake van gemandateerde handhavingsbevoegdheden Wet lokaal spoor Vervoerregio Amsterdam)

Geldend van 01-12-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent gemandateerde handhavingsbevoegdheden op basis van de Wet lokaal spoor (Beleidsregels ter zake van gemandateerde handhavingsbevoegdheden Wet lokaal spoor Vervoerregio Amsterdam)
Citeertitel Beleidsregels ter zake van gemandateerde handhavingsbevoegdheden Wet lokaal spoor Vervoerregio Amsterdam
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

10-09-2020

bgr-2020-1075

Onbekend.