Regeling vervallen per 01-01-2022

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent beheer lokaal spoor

Geldend van 01-12-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent beheer lokaal spoor
Citeertitel Beheervisie lokaal spoor 2020
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Visie Lokaal Spoor Stadsregio Amsterdam van 30 november 2015, Veiligheidsvisie openbaar vervoer Stadsregio Amsterdam 30 november 2015 en de Beheervisie lokaal spoor van de Vervoerregio Amsterdam 2019 – 2020 – 1.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

10-09-2020

bgr-2020-1074

Onbekend.