Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent koopzon- en feestdagen (Verruiming koopzon- en feestdagen)

Geldend van 21-12-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent koopzon- en feestdagen (Verruiming koopzon- en feestdagen)

Burgemeester en wethouders van Gouda

Gelezen het advies met voorstelnummer 2370;

Gelet op artikel 3, eerste lid van de Winkeltijdenwet en artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenverordening Gouda 2011;

besluiten:

 • 1.

  Aan te wijzen de volgende koopzon- en feestdagen:

  • A.

   Alle zon- en feestdagen uitgezonderd 1e Kerstdag, 1e Paasdag en 1e Pinksterdag voor:

   • -

    Perifere detailhandel (zoals bijv. bouwmarkten, meubelzaken, tuincentra) en detailhandel op perifere locaties, te weten: Goudse Poort, Gouwespoor, Kromme Gouwe en Gouwestroom

   • -

    Winkels met overwegend typisch Goudse en/of op toeristen gerichte producten

   • -

    Winkels van alle branches die vallen onder de categorie dagelijkse verzorging. Hiertoe behoren de volgende branches:

    Apotheek

    Minisuper

    Tabak speciaalzaak

    Bakker

    Nachtwinkel

    Tabak/Lectuur

    Chocola

    Noten

    Toko

    Delicatessen

    Parfumerie

    Vis

    Drogist

    Poelier

    Vlaaien

    Groente/Fruit

    Reform

    Wijnwinkel

    Haarproducten

    Slagerij

    Zoetwaren

    Kaas

    Slijter

    Koffie/Thee

    Supermarkt

  • B.

   Voor de overige detailhandel: De eerste zondag van de maand, de laatste zondag van de maanden mei t/m november, alle zondagen in december, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag en Hemelvaartsdag, uitgezonderd 1e Kerstdag, 1e Paasdag en 1e Pinksterdag. Indien 1e Paasdag of 1e Pinksterdag op de eerste zondag van de maand valt, verschuift de koopzondag naar de 2e zondag van de maand. Indien 1e Pinksterdag op de laatste zondag in mei valt, wordt de koopzondag één week vervroegd. 

 • 2.

  Voor de onder 1. aangewezen koopzon- en feestdagen gelden de volgende openingstijden:

  • -

   categorie A van 9.00 tot 18.00 uur

  • -

   categorie B van 12.00 tot 18.00 uur

 • 3.

  Het Besluit aanwijzing koopzon- en feestdagen, vastgesteld op 23 september 2014, wordt ingetrokken.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgende op de dag van bekendmaking.

 • 5.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing koopzon- en feestdagen.

Aldus besloten in de vergadering van 11 december 2018.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

dr. E.M. Branderhorst

de burgemeester,

dr. M. Schoenmaker