Damoclesbeleid gemeente Dalfsen 2020

Geldend van 16-10-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Dalfsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Damoclesbeleid gemeente Dalfsen 2020
Citeertitel Damoclesbeleid gemeente Dalfsen 2020
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 13b van de Opiumwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-2020 Nieuwe regeling

06-10-2020

gmb-2020-266778

Z/20/621512