Besluit tijdelijke steunmaatregelen inzake financiële impact van het coronavirus BSOB 2020

Geldend van 30-03-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit tijdelijke steunmaatregelen inzake financiële impact van het coronavirus BSOB 2020

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (hierna: BSOB);

gelet op het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet 1990, en de belastingverordeningen van de aan BSOB deelnemende gemeenten en waterschap Aa en Maas;

BESLUIT

Vast te stellen:

Het besluit tijdelijke steunmaatregelen met betrekking tot de financiële impact van het coronavirus.

Artikel 1 Tijdelijke steunmaatregelen 1.1 Opschorten van kohieren De kohieren met betrekking tot de aanslagen, aanmaningen en dwangbevelen van maart en/of april worden opgeschort. 1.2 Uitstel van betaling Belastingplichtigen die door de uitbraak van het coronavirus financiële problemen krijgen, kunnen uitstel van betaling krijgen. 1.3 Verlenging inlevertermijn aanleveren aanvullende stukken genoemd in verzonden belemmeringsbrief KWS Gezien de huidige omstandigheden is besloten om de inleverdatum van deze aan te leveren stukken te verlengen tot 1 mei 2020. Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel 2.1 Dit besluit treedt per direct in werking voor een termijn van in beginsel twee maanden. 2.2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tijdelijke steunmaatregelen inzake financiële impact van het coronavirus BSOB 2020.

Ondertekening

Aldus is dit besluit ter kennis gesteld aan alle leden van het Algemeen Bestuur door de secretaris en per ommegaande door alle leden van het Algemeen Bestuur van Belastingsamenwerking Oost-Brabant per mail geaccordeerd ter uitvoering.

Oss, 30 maart 2020

de voorzitter, de secretaris,

H.J. Mak G.J.M. van der Zanden