Regeling vervallen per 22-07-2022

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het ondermachtigen van personeel tot het opvragen van justitiële, strafvorderlijke en politiegegevens bij de Justitiële Informatiedienst en de politie (Besluit tot ondermachtiging inzake opvragen gegevens bij Justitiële Informatiedienst en politie)

Geldend van 18-03-2022 t/m 21-07-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie MijnGemeenteDichtbij
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het ondermachtigen van personeel tot het opvragen van justitiële, strafvorderlijke en politiegegevens bij de Justitiële Informatiedienst en de politie (Besluit tot ondermachtiging inzake opvragen gegevens bij Justitiële Informatiedienst en politie)
Citeertitel Besluit tot ondermachtiging inzake opvragen gegevens bij Justitiële Informatiedienst en politie
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp ondermachtiging, opvragen, gegevens, Justitiële Informatiedienst, politie
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In verband met privacy bevat de bijlage geen persoonsgegevens. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij het team Staf en Ondersteuning, cluster Juridische Zaken, van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2022 22-07-2022 Bijlage

14-03-2022

bgr-2022-312

1286902
30-03-2021 18-03-2022 Bijlage

24-03-2021

bgr-2021-263

Onbekend
01-01-2020 30-03-2021 Nieuwe besluit

07-11-2019

Blad gemeenschappelijke regeling 2020, 48 (betreft rectificatie, origineel: Blad gemeenschappelijke regeling 2019, 1066)

Onbekend