Regeling vervallen per 30-12-2023

tHuis in Heusden

Geldend van 09-10-2020 t/m 29-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Heusden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling tHuis in Heusden
Citeertitel tHuis in Heusden Woonvisie 2020-2025 gemeente Heusden
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2020-53417 exb-2020-53418

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2020 30-12-2023 nieuwe publicatie

22-09-2020

gmb-2020-259976

Onbekend.