Verordening op de ambtelijke bijstand 2003

Geldend van 01-05-2003 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie West Maas en Waal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de ambtelijke bijstand 2003
Citeertitel Verordening op de ambtelijke bijstand 2003
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2003 Nieuwe regeling

10-04-2003

Onbekend

Onbekend