Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Bloemendaal 2020

Geldend van 16-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bloemendaal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Bloemendaal 2020
Citeertitel Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Bloemendaal 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 16 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-2023 artikel 25

01-06-2023

gmb-2023-258581

Onbekend.
19-04-2023 16-06-2023 artikel 25, 59

16-03-2023

gmb-2023-169667

2023000142
22-02-2022 19-04-2023 artikel 59

03-02-2022

gmb-2022-74198

2020003115
01-10-2020 17-09-2020 22-02-2022 Nieuwe regeling

17-09-2020

gmb-2020-250978

2020003115