Gemeente Rhenen - Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Rhenen 2020

Geldend van 29-09-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Gemeente Rhenen - Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Rhenen 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen,

Gelet op artikel 1:16 lid 2 Burgerlijk Wetboek

Overwegende dat

Het college van burgemeester en wethouders met de invoering van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) en daarmee de wijziging van artikel 1:16 lid 2 Burgerlijk Wetboek gehouden is om ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand aan te wijzen,

BESLUIT:

 • Als ambtenaar van de burgerlijke stand van het team Dienstverlening zijn aangewezen de ambtenaren die belast zijn met de functie van:

  • Allround medewerker burgerzaken / GBA-specialist;

  • Medewerker burgerzaken I en II;

  • Senior medewerker belastingen;

  • Administratief medewerker belastingen.

 • Als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand zijn aangewezen de ambtenaren die belast zijn met de functie van buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) binnen het team Dienstverlening;

 • Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020;

 • Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Rhenen 2020;

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 25 augustus 2020,

Drs. J.A. van der Pas P. Bonthuis

Burgemeester secretaris