Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent vaststelling van het openstellen van de subsidieregeling voor de regionale netwerken voor innovatie (Openstellingsbesluit Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland 2020)

Geldend van 24-09-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent vaststelling van het openstellen van de subsidieregeling voor de regionale netwerken voor innovatie (Openstellingsbesluit Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland 2020)

Gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland,

Gelet op artikel 26, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en artikel 3a van de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland 2020

Artikel 1 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 kan subsidie als bedoeld in artikel 2 van de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland worden aangevraagd in de periode van 1 oktober 2020 09:00 uur tot en met 31 december 2020 17:00 uur.

Artikel 2 Aanwijzing beleidsthema’s

Met toepassing van artikel 3a, tweede lid, van de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland wordt bij de verdeling van het bedrag dat beschikbaar is voor de te verstrekken subsidies, bij overschrijding van het subsidieplafond, voorrang gegeven aan de volgende beleidsthema’s:

High Tech Systems & Materials (HTSM): Aerospace en Haven Industrieel Complex in transitie

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland 2020.

Ondertekening

Den Haag, 8 september 2020

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek,

secretaris

drs. J. Smit,

voorzitter