Verordening rechtspositie Raadsleden en fractievertegenwoordigers 2020

Geldend van 24-09-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening rechtspositie Raadsleden en fractievertegenwoordigers 2020
Citeertitel Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers gemeente Beesel 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 95, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 95, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 96, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 96, tweede lid, van de Gemeentewet
 5. artikel 97 van de Gemeentewet
 6. artikel 98 van de Gemeentewet
 7. artikel 99 van de Gemeentewet
 8. artikel 3.3.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 9. artikel 3.3.3, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 10. artikel 3.4.1, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 11. artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening rechtspositie Raadsleden en fractievertegenwoordigers 2019, zoals vastgesteld op 1 juli 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-2020 01-01-2020 nieuwe regeling

06-07-2020

gmb-2020-242424

Onbekend.