Erfgoedverordening gemeente Groningen 2020

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening gemeente Groningen 2020
Citeertitel Erfgoedverordening gemeente Groningen 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 3.16 van de Erfgoedwet
  3. artikel 9.1 van de Erfgoedwet
  4. artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  5. artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  6. artikel 108 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 aanhef, paragraaf 2, 5, 6, artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28

20-12-2023

gmb-2023-567947

360274-2023
28-03-2023 01-01-2024 artikel 8

08-03-2023

gmb-2023-131714

Onbekend.
22-09-2020 28-03-2023 Nieuwe regeling

09-09-2020

gmb-2020-241153

291153-2020