Regeling adviescommissie bezwaarschriften college van burgemeester en wethouders en burgemeester gemeente Barneveld

Geldend van 16-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Barneveld
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling adviescommissie bezwaarschriften college van burgemeester en wethouders en burgemeester gemeente Barneveld
Citeertitel Regeling adviescommissie bezwaarschriften college van burgemeester en wethouders, burgemeester en leerplichtambtenaren gemeente Barneveld
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De citeertitel van deze regeling is gewijzigd. Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2024 01-10-2020 artikel 2, 4, 13

06-02-2024

gmb-2024-70004

Onbekend.
14-06-2022 16-02-2024 Artikel 9, lid 2

07-06-2022

gmb-2022-265066

2172
15-10-2020 01-10-2020 14-06-2022 art. 12

13-10-2020

gmb-2020-265283

963
01-10-2020 15-10-2020 Nieuwe regeling

25-08-2020

gmb-2020-239604

790