Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent de particuliere recreatieve verhuur van woningen (Beleidsregels particuliere recreatieve verhuur woningen Westland)

Geldend van 19-09-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent de particuliere recreatieve verhuur van woningen (Beleidsregels particuliere recreatieve verhuur woningen Westland)
Citeertitel Beleidsregels particuliere recreatieve verhuur woningen Westland
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. artikel 7.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  3. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 3.1.2, eerste lid, van het Besluit ruimtelijke ordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-2020 nieuwe regeling

14-07-2020

gmb-2020-239333

20-0100875