Regeling vervallen per 01-01-2023

BELEIDSREGELS INDICATIESTELLING HULP BIJ HET HUISHOUDEN

Geldend van 24-09-2020 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Landgraaf
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling BELEIDSREGELS INDICATIESTELLING HULP BIJ HET HUISHOUDEN
Citeertitel Beleidsregels indicatiestelling hulp bij het huishouden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-2020 01-01-2023 BELEIDSREGELS INDICATIESTELLING HULP BIJ HET HUISHOUDEN

15-09-2020

gmb-2020-267832

Onbekend.
24-09-2020 24-09-2020 nieuwe regeling

15-09-2020

gmb-2020-239036

Onbekend.