Subsidieregeling energiecollectieven gemeente Westerkwartier 2020

Geldend van 18-09-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westerkwartier
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling energiecollectieven gemeente Westerkwartier 2020
Citeertitel Subsidieregeling energiecollectieven gemeente Westerkwartier 2020.
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening gemeente W

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-09-2020 nieuwe regeling

08-09-2020

gmb-2020-238459

Onbekend.