Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent gehandicaptenparkeerplaatsen (Beleidsregels Gehandicpatenparkeerplaats)

Geldend van 10-09-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent gehandicaptenparkeerplaatsen (Beleidsregels Gehandicpatenparkeerplaats)
Citeertitel Beleidsregels Gehandicpatenparkeerplaats
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 13, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994
 2. artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994
 3. artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 4. artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 5. artikel 50 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 6. artikel 51 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 7. artikel 52 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 8. artikel 53 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 9. artikel 54 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 10. artikel 55 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 11. artikel 85 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 12. artikel 86 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 13. artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-09-2020 nieuwe regeling

09-07-2013

gmb-2020-231240

Onbekend.