Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent het aanwijzen van belastingdeurwaarder en invorderingsmedewerkers (Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder en invorderingsmedewerkers Zandvoort 2020)

Geldend van 10-09-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent het aanwijzen van belastingdeurwaarder en invorderingsmedewerkers (Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder en invorderingsmedewerkers Zandvoort 2020)

 • 1.

  De belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers in dienst van het bureau Cannock Chase Public aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar, invorderingsambtenaar en als belastingdeurwaarder, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder d en e, van de Gemeentewet met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020;

 • 2.

  De onder 1 bedoelde aanwijzing van een invorderingsmedewerker of deurwaarder eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de arbeidsovereenkomst tussen het bureau Cannock Chase Public en de bewuste invorderingsmedewerker of deurwaarder eindigt, dan wel van rechtswege met ingang van de datum van beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst met het bureau Cannock Chase Public voor de inzet van belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers;

 • 3.

  Het Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Zandvoort 2017 (d.d. 14 maart 2017) voor de genoemde medewerkers van de bureaus Flanderijn B.V. en Overheden PB Groep B.V. in te trekken met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020;

 • 4.

  De belastingdeurwaarders in dienst van het bureau Flanderijn B.V. aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar en belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder e, van de Gemeentewet met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.

 • 5.

  De medewerkers in dienst van Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders B.V. te Groningen aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar, invorderingsambtenaar en als belastingdeurwaarder, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder d en e, van de Gemeentewet met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020;

 • 6.

  De onder 5 bedoelde aanwijzing van een medewerker eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de arbeidsovereenkomst tussen Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders B.V. en de bewuste medewerker eindigt, dan wel van rechtswege met ingang van de datum van beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst met Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders B.V. voor de inzet van belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers;

 • 7.

  Dit besluit wordt tezamen met de eerder aanwijzing belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers (2020/312826 besluit d.d. 14 april 2020) aangehaald als het “Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder en invorderingsmedewerkers Zandvoort 2020”.

Ondertekening