Welstandgebiedscriteria Bosselaar Zuid Zevenbergen 2020

Geldend van 02-06-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Welstandgebiedscriteria Bosselaar Zuid Zevenbergen 2020
Citeertitel Welstandgebiedscriteria Bosselaar Zuid Zevenbergen 2020 van de gemeente Moerdijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 12 van de Woningwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-2020 Nieuwe regeling

02-06-2020

gmb-2020-226857

Onbekend.