11e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 21 augustus 2020

Geldend van 21-08-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veiligheidsregio Hollands Midden
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling 11e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 21 augustus 2020
Citeertitel 11e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 21 augustus 2020
Vastgesteld door geattribueerde functionaris
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 176 van de Gemeentewet
  2. artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s
  3. https://www.vrhm.nl/

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-08-2020 11e Noodverordening COVID-19 VRHM 21 augustus 2020

20-08-2020

bgr-2020-859

Onbekend.