Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent het uitvoeringskader voor het toetsen van ingrepen aan of herstel van monumenten

Geldend van 05-08-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Berkelland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent het uitvoeringskader voor het toetsen van ingrepen aan of herstel van monumenten
Citeertitel Uitvoeringkader Monumenten als een uniform beoordelings- en uitvoeringskader voor de omgang met beschermde monumenten
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  2. artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berkelland/150983/CVDR150983_1.html
  4. Besluit omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-2020 nieuwe regeling

28-07-2020

gmb-2020-199560

8677