Beleidsregel landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2019

Geldend van 25-07-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2019
Citeertitel Beleidsregel landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Beesel/CVDR409860.html
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Venlo/CVDR608687.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de ‘Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2017’, zoals vastgesteld op 2 oktober 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-2019 nieuwe regeling

15-07-2019

Gemeenteblad 2019, 182016

Onbekend.