Regeling vervallen per 26-06-2024

Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020

Geldend van 05-01-2024 t/m 25-06-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Schiedam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020
Citeertitel Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Participatiewet
  2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  4. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  5. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-2024 26-06-2024 artikel 6.3, toelichting

23-11-2023

gmb-2024-9226

Onbekend.
22-09-2023 05-01-2024 artikel 6.1, toelichting

31-08-2023

gmb-2023-405652

Onbekend.
19-04-2023 22-09-2023 artikel 5.3, toelichting

06-04-2023

gmb-2023-167249

Onbekend.
29-03-2023 19-04-2023 artikel 1.1, 6.3, toelichting

09-02-2023

gmb-2023-134235

Onbekend.
01-11-2022 29-03-2023 artikel 6.3, toelichting

23-06-2022

gmb-2022-476888

58746
10-02-2022 01-11-2022 artikel 6.7, toelichting

27-01-2022

gmb-2022-56003

Onbekend.
01-02-2022 10-02-2022 artikel 6.6

15-12-2021

gmb-2022-33080

Onbekend.
25-01-2022 01-02-2022 artikel 5.3, toelichting

15-12-2021

gmb-2022-28549

Onbekend.
01-09-2020 25-01-2022 nieuwe regeling

23-07-2020

gmb-2020-197919

Onbekend.